1 Mar

Tam Thanh Village

Dự án hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc: nghệ thuật vì cộng đồng tươi đẹp hơn.
Dưới bàn tay của tình nguyện viên Hàn Quốc, hơn 100 ngôi nhà ở làng chài nghèo tỉnh Quảng Nam trở thành những bức tranh sinh động. Đây là ngôi làng bích họa đầu tiên ở Việt Nam.
———-
Vietnam – Korea Join Project: Art for Better Community
By the hands of Korean volunteers more than a hundred houses in a poor fishermen’s village in Quang Nam has become a lively picture. This is the first beautified village in Vietnam.

1812 boutique hostel danang vietnaa 16807307_1269131246507050_1547187197674002147_n 16832063_1269131399840368_7089483817321680487_n 16832157_1269131276507047_3906134320262619384_n

Leave a Reply