HOẠT ĐỘNG ĐỒNG HÀNH CỦA LỄ HỘI PHÁO HOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG